The activities of Environmental and Community Protection for Sustainability

‘บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด’ จัดกิจกรรม ปกป้องสิ่งแวดล้อมและชุมชนสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานี

วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565

          บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขาสุราษฏร์ธานี  เป็นแม่งานเดินหน้าจัดกิจกรรม ปกป้องสิ่งแวดล้อมและชุมชนสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมบรรจงบุรี  จังหวัดสุราษฏร์ธานี มุ่งแชร์ความรู้เรื่องยาง นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และรณรงค์การคลุมผ้าใบและการติดรางเพื่อป้องกันน้ำยางไหลบนท้องถนน ที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

          นายลี ซือหยาง รองประธานกรรมการบริหาร สำนักงานใหญ่ และ นายณรงค์ เรืองวิริยะ ผู้จัดการสาขาสุราษฏร์ธานี มุ่งมั่นและนำร่องการจัดกิจกรรม ปกป้องสิ่งแวดล้อมและชุมชนสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี กำนัน ผู้นำชุมชน ประธานชุมชนและลูกค้า เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

          การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ทางบริษัทฯ หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ลูกค้า ที่ได้ร่วมกับปกป้องสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อีกด้วย

          ไฮไลท์ของงานในปีนี้ ได้แก่ การบรรยายนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างยั่งยืน การให้ความรู้เรื่องกฎหมายบนท้องถนน  แนวทางมาตรการและวิธีบำบัดกลิ่นยาง วิดีโอ Presentation การคลุมผ้าใบและการติดตั้งราง ถังรองรับน้ำเสียจากการขนส่ง

          กิจกรรมในครั้งนี้จะเห็นได้ว่าหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ลูกค้า มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป