TBH Thung Song Receives 5S Gold

‘บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด’ สาขาทุ่งสง ผ่านเข้ารอบ การประกวด Thailand 5S Award 2022 ณ ไบเทคบางนา กรุงเทพมหานคร

วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565

          บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขา ทุ่งสง ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการประเมินการเข้าประกวก 5ส ในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย  และผ่านเข้าสู่รอบ Final ในการประกวด Thailand 5S Award 2022  ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน  2022

          นายลี ซือหยาง รองประธานกรรมการบริหาร สำนักงานใหญ่ ได้เข้าร่วมการรับฟังการประกวด Thailand 5S Award ประจำปี 2022 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน  2022 ในครั้งนี้

          ผลการประกวดทำให้สาขาทุ่งสง ได้รับรางวัล Gold ในครั้งนี้ ทำให้องค์กรได้รับความภาคภูมิใจในครั้งนี้อีกด้วย