เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

สาขาสุราษฎร์

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์การทำงานในด้านอาชีวอนามัยโรงงาน, สิ่งแวดล้อมโรงงาน และระบบ ISO 14001 & 45001 ในโรงงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีวุฒิบัตรรับรองการเป็น จป.ว.
 • สามารถจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานได้
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์, Microsoft Office ได้ระดับดี
 • สามารถทำงานตามเวลางานกะผลิตได้,เดินทางไปต่างจังหวัด และพักค้างคืนได้

สวัสดิการ

 • เครื่องแบบ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • บ้านพักพนักงาน

Apply Now! Get in touch with our team!

hrd@www.teckbeehang.com

Teck Bee Hang Co., Ltd.

Address: 157 Niphat Uthit 2 Road, Hatyai, Songkhla 90110, Thailand.
Telephone: +(66) 7435 5307-9, +(66) 7423 5200-5
Fax: +(66) 7423 4729, +(66) 7423 1308
Office Hours: 8:30 – 17:30 (Mon-Fri)
Sales and Marketing: sales@www.teckbeehang.com
Human Resources: hrd@www.teckbeehang.com