COMPASSION FOR VISUALLY IMPAIRED CHILDREN PROJECT

COMPASSION FOR VISUALLY IMPAIRED CHILDREN PROJECT

On 18 Febuary 2023 , at the International School for the Blind, Hat Yai.

          On February 18, 2023, staff and management realised the importance of collaborating with communities and educational institutions by providing a treat for children’s lunch. Donating books and school supplies to the International School for the Blind, Hat Yai, along with gently used apparel.

กิจกรรม ปันน้ำใจ ให้น้อง

18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

          บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สำนักงานใหญ่ ร่วมกันจัดกิจกรรม ปันน้ำใจ ให้น้อง ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยผู้บริหารและพนักงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสถานศึกษา จึงได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในครั้งนี้
          ไฮไลท์ของกิจกรรมจะเป็นการเลี้ยงอาหารกลางวัน การมอบอุปกรณ์ทางาการศึกษา และการมอบเสื้อผ้ามือสองสภาพดี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้พนักงานและน้องได้รับความสุข